ผลการตัดสินการให้ทุนศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปีการศึกษา 2563

ผลการตัดสินการให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สอ.วด.จะมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก โดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ในวันพุธที 18 พฤศจิกายน 2563

คลิกดาวน์โหลดไฟล์แนบ