สอ.วด. บรรยายให้ความรู้แก่ นักเรียนจ่าเหล่าสารวัตรทหารเรือ

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด
“บรรยายให้ความรู้ และประชาสัมพันธ์ รวมทั้งรับสมัครสมาชิก สอ.วด.แก่นักเรียนจ่าเหล่าทหารสารวัตร ที่ได้รับบรรจุใหม่” จำนวน 31 นาย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 พ.ค.63 ณ โรงเรียนสารวัตรทหารเรือ