จับรางวัลผู้สอบบัญชี สอ.วด.สำนักงานบัญชี ทองเอก จำกัด จำนวน 6 รางวัล

ตามที่บริษัท สำนักบัญชีทองเอก จำกัด (ผู้สอบบัญชี สอ.วด.) ได้สุ่มรายชื่อสมาชิกเพื่อให้ สอ.วด.จัดส่งหนังสือสอบทานหนี้สินให้แก่สมาชิก และบริษัทฯ จะมีการจับรางวัลให้แก่สมาชิกที่ส่งหนังสือกลับมายังบริษัทฯ นั้น บัดนี้บริษัทฯ โดย ดร.ศักดิ์ชาย จันทร์เรือง ได้จับรางวัลผู้โชคดีและมี ผู้จัดการ สอ.วด. และเจ้าหน้าที่ สอ.วด. เป็นสักขีพยาน