ประกาศ เรื่อง ขอเชิญข้าราชการบำนาญเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ โทร. 02-4755088 คุณเปรมวิมลฯ (เต็มแล้ว)