ประกาศ เรื่อง จ่ายเงินดอกเบี้ยเงินฝากสำหรับสมาชิกที่มียอดเงินในบัญชีเงินฝาก สอ.วด. เกิน 3,500,000 บาท

     ด้วย วันที่ 4 มกราคม 2564 สอ.วด.จะจ่ายเงินซึ่งเป็นดอกเบี้ยเงินฝากของสมาชิกที่มียอดเงินในบัญชีเงินฝาก สอ.วด. เกิน 3,500,000 บาท เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ในเวลา 14.00 น