ประกาศ สอ.วด. แจ้งปิดทำการ วันที่ 13-15 เมษายน 2565 เนื่องในเทศกาลสงกรานต์

ประกาศ สอ.วด. แจ้งปิดทำการ วันที่ 13-15 เมษายน 2565 เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ และเปิดทำการในวันที่ 18 เมษายน 2565