ประกาศ สสอท.สอ.วด. เรื่อง การเปิดรับสมัครสมาชิก รอบ 11/2566 (วาระพิเศษ อายุ 56-65 ปี)

ประกาศ สสอท. เรื่อง การเปิดรับสมัครสมาชิก รอบ 112566 (วาระพิเศษ อายุ 56-65 ปี)