ประกาศ สสอท.สอ.วด. เรื่อง การเปิดรับสมัครสมาชิก รอบ 11/2566 อายุไม่เกิน 55 ปี (ไม่เกิดก่อนปี พ.ศ.2511)

ประกาศ การเปิดรับสมัคร รอบ 11/2566 (อายุไม่กิน 55 ปี) ไม่เกิดก่อนปี พ.ศ.2511