ประกาศ สอ.วด. เรื่อง ขอเชิญสมาชิกข้าราชการบำนาญเข้าร่วมสัมมนาผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2566

กำหนดการสัมมนาสมาชิกผุ้แทนสมาชิก

ขอเชิญสมาชิกข้าราชการบำนาญเข้าร่วมสัมมนาผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2566 ณ นันทอุทยานสโมสรทหารเรือ สมาชิกข้าราชการบำนาญท่านใดสนใจเข้าร่วมสัมมนาฯ ลงทะเบียนได้ที่ สำนักงานสหกรณ์ฯ หรือ ติดต่อ คุณดนุลดาฯ โทร.02 475 5088