สอ.วด.บรรยายให้ความรู้แก่นักเรียนจ่าเหล่า สห.ทร. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 พ.ค.66

สอ.วด.ได้เดินทางไปประชาสัมพันธ์และรับสมัครสมาชิกให้แก่ นักเรียนจ่าเหล่า สห.ทร. ณ รร.ขส.ทร. เมื่อวันอังคารที่ 18 พ.ค.66 โดยมี น.อ.สันติ ภานุศุภวิมล กรรมการ/เลขนุการ พร้อมด้วยฝ่ายจัดการ