สอ.วด.บรรยายให้ความรู้แก่นักเรียนเหล่า ขส.ทร. เมื่อวันอังคารที่ 18 เม.ย.66

 สอ.วด.ได้เดินทางไปประชาสัมพันธ์และรับสมัครสมาชิกให้แก่ นักเรียนจ่าเหล่า ขส.ทร. ณ รร.ขส.ทร. เมื่อวันอังคารที่ 18 เม.ย.66 โดยมี น.อ.สันติ ภานุศุภวิมล กรรมการ/เลขนุการ พร้อมด้วยฝ่ายจัดการ