สอ.วด.บรรยายให้ความรู้แก่นักเรียนเหล่า กง.ทร. เมื่อวันอังคารที่ 23 พ.ค.66

สอ.วด.ได้เดินทางไปประชาสัมพันธ์และรับสมัครสมาชิกให้แก่ นักเรียนจ่าเหล่า กง.ทร. ณ รร.กง.ทร. เมื่อวันอังคารที่ 23 พ.ค.66 โดยมี น.อ.สันติ ภานุศุภวิมล กรรมการ/เลขนุการ พร้อมด้วยฝ่ายจัดการ