สอ.วด.มอบเงินเพื่อร่วมสนับสนุนการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่ 49 พุทธศักราช 2566

พลเรือโท พิเศษ  ขันแข็ง ประธานกรรมการดำเนิการ สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด
มอบเงินเพื่อร่วมสนับสนุนการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่ 49 พุทธศักราช 2566 เป็นเงินจำนวน 200,000 บาท
โดยมี พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์  ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566