สอ.วด.บรรยายให้ความรู้แก่ ขรก.รร.สบ.สบ.ทร. เมื่อวันพุธที่ 3 ส.ค.65

    สอ.วด.ได้เดินทางไปประชาสัมพันธ์และรับสมัครสมาชิกให้แก่ ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการธุรการ รร.สบ.สบ.ทร. จำนวน 80 นาย เมื่อวันพุธที่ 3 ส.ค.65 โดยมี น.อ.สันติ ภานุศุภวิมล กรรมการ/เลขนุการ พร้อมด้วยฝ่ายจัดการ