สอ.วด.บรรยายให้ความรู้แก่ นักเรียนจ่าเหล่าขนส่งทหารเรือ

สอ.วด.บรรยายให้ความรูแก่ นักเรียนจ่าเหล่าขนส่งทหารเรือ เมื่อวันศุกร์ที่ 8 เม.ย.65 โดยมี น.อ.สันติ ภานุศุภวิมล กรรมการ/เลขนุการ พร้อมด้วยฝ่ายจัดการ ฯ บรรยายให้แก่ นรจ.ชั้นปีที่ 2 จำนวน 72 นาย ณ ห้องศรีศิริ ขส.ทร.