สอ.วด.บรรยายให้ความรู้แก่ นักเรียนจ่าเหล่าการเงินทหารเรือ

สอ.วด.บรรยายให้ความรูแก่ นักเรียนจ่าเหล่าการเงินทหารเรือ เมื่อวันอังคารที่ 21 มิ.ย.65 โดยมี น.อ.สันติ ภานุศุภวิมล กรรมการ/เลขนุการ พร้อมด้วยฝ่ายจัดการ ฯ บรรยายให้แก่ นรจ. จำนวน 66 นาย ณ ห้องประชุม ศปก.ทร.