สอ.วด.บริจาคเงินกอล์ฟการกุศลให้แก่ มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม

สอ.วด.บริจาคเงินกอล์ฟการกุศลให้แก่ มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม เป็นเงินจำนวน 10,000 บาท เมื่อวันที่ 25 ก.ค.65