กรมส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 เข้าตรวจเยี่ยมกิจการ สอ.วด.

กรมส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 เข้าตรวจเยี่ยมกิจการ สอ.วด. เมื่อวันพุธที่ 14 ม.ย.66 ณ ห้องประชุม สอ.วด.