สัมมนาระหว่าง 8 สหกรณ์ภายใน ทร. ประจำปี 2566

สอ.วด.เข้าร่วมสัมมนาระหว่าง 8 สหกรณ์ภายใน ทร. ได้แก่ สอ.วด. สอ.นย. สอ.อร. สอ.กฝร. สอ.ฐท.สส. สอ.สพ. สค.รน. และ สบ.กบร. ซึ่งผู้เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วย ฝ่ายจัดการ และเจ้าหน้าที่ของแต่ละสหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 27 – 28 พ.ค.66 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร