สอ.วด.มอบเงินเพื่อร่วมสนับสนุนการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตประจำปี 2565

สอ.วด.มอบเงินเพื่อร่วมสนับสนุนการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตประจำปี 2565 เป็นเงิน จำนวน 199,000 บาท เมื่อวันที่ 20 ก.ค.65