ประกาศ เรื่อง ขอเชิญข้าราชการบำนาญเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ นันทอุทยานสโมสรทหารเรือ โทร. 02-4755088 คุณดนุลดาฯ (ปิดรับเนื่องจากครบจำนวนคนแล้ว)