สอ.วด.บริจาคเงินให้กับ ทร. เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณี ร.ล.สุโขทัย อับปาง

พลเรือเอก ณพ  พรรณเชษฐ์ ประธานกรรมการดำเนิการ สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด พร้อมคณะกรรมการ บริจาคเงินจำนวน 200,000 บาท ให้กับ ทร. เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณี ร.ล.สุโขทัย อับปาง
โดยมี พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์  ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันอังคารที่ 31 มกราคม 2566