สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิมจำกัด มอบเงินสาธารณประโยชน์ ให้กับสมาคมภริยาทหารเรือ

พลเรือเอก ธีรกุล  กาญจนะ ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด พร้อมคณะและฝ่ายจัดการ มอบเงินจำนวน 100,000 บาท ให้กับสมาคมภริยาทหารเรือ เพื่อใช้ในการช่วยเหลือโครงการต่าง ๆ เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี คุณจุฬารัตน์  ศรีวรขาน นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 ณ สมาคมภริยาทหารเรือ