ติดต่อเรา

ติดต่อเราได้ที่

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด อาคารจอดรถยนต์ ชั้น 1
กองบัญชาการกองทัพเรือ (พื้นที่วังนันทอุทยาน)
ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร 10700

หมายเลขโทรศัพท์
- สำนักงานสหกรณ์ฯ 55088, 02-4755088, 02-4656362
- มือถือ 086-1735509

- ผู้จัดการ 53147
- รองผู้จัดการ 54755
- ฝ่ายการเงิน 53056
- ฝ่ายสินเชื่อ 53057, 55965, 55786, 54808
- ฝ่ายธุรการ 55088
- ฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน 54630
- ฝ่ายข้อมูสมาชิก 53148
- ฝ่ายบัญชี 53148
- สสอท.ศูนย์ประสานงาน สอ.วด. 55964