ติดต่อเรา

ติดต่อเราได้ที่

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด อาคารจอดรถยนต์ ชั้น 1
กองบัญชาการกองทัพเรือ (พื้นที่วังนันทอุทยาน)
ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร 10700

หมายเลขโทรศัพท์

 • สำนักงานสหกรณ์ฯ 0 2475 5088, 0 2465 6362
  ผู้จัดการ 53147
  รองผู้จัดการ 54755
  ฝ่ายการเงิน 53056
  ฝ่ายสินเชื่อ 53057, 55786, 54808, 089-0478511
  ฝ่ายธุรการ 55088
  ฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน 54630
  ฝ่ายบัญชี 53148
  สสอท.โดยศูนย์ประสานงาน สอ.วด. 55964