สอ.วด.บรรยายให้ความรู้แก่ นักเรียนจ่าเหล่า อล.อล.ทร. เมื่อวันพุธที่ 6 ก.ค.65

     สอ.วด.ได้เดินทางไปประชาสัมพันธ์และรับสมัครสมาชิกให้แก่ นักเรียนจ่าเหล่า อล.อล.ทร.ชั้นปีที่ 2 จำนวน 118 นาย เมื่อวันพุธที่ 6 ก.ค.65 โดยมี น.อ.สันติ ภานุศุภวิมล กรรมการ/เลขนุการ พร้อมด้วยฝ่ายจัดการ