ประกาศ สสอท.สอ.วด. เรื่อง การเปิดรับสมัครสมาชิก รอบ 12/2566 อายุไม่เกิน 55 ปี (ไม่เกิดก่อนปี พ.ศ.2511)

ประกาศ การเปิดรับสมัคร รอบ 12/2566 อายุไม่กิน 55 ปี (ไม่เกิดก่อนปี พ.ศ.2511)