สัมมนาฝ่ายจัดการ สอ.วด. ประจำปี 2566

               สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด จัดสัมมนาแก่ฝ่ายจัดการ ประจำปี 2566 เรื่อง เทคนิคการสื่อสารในการให้บริการ โดยวิทยากรผู้ทรงเกียรติ อาจารย์พิศาล  อุตสาหพงษ์ อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ เดอะกรีนบีชรีสอร์ท อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 8 – 9 กรกฎาคม 2566