คณะกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ทหารเรือตรวจเยี่ยม

พลเรือเอก ชลธิศ  นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ/ประธานกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ทหารเรือ ตรวจเยี่ยมสหกรณ์ภายในกองทัพเรือ (พื้นที่กรุงเทพฯ) โดยมี พลเรือโท ประกอบ  สุขสมัย ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ให้การต้อนรับ และการบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาข้อขัดข้อง พร้อมทั้งรับฟังการให้แนวทางในการดำเนินงานเพื่อให้สหกรณ์ภายในกองทัพเรือดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน คำนึงถึงผลประโยชน์ของสมาชิกเป็นหลัก เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2567