ประกาศ สสอท.สอ.วด. เรื่อง การเปิดรับสมัครสมาชิก รอบ 1/2567 อายุไม่เกิน 55 ปี (ไม่เกิดก่อนปี พ.ศ.2512)

 คลิกรายละเอียด การเปิดรับสมัครสมาชิก รอบ 1-2567